عبارات و اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن
اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن

در این مطلب به بررسی پنج مورد از اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن می‌پردازیم. این اصطلاحات در مکالمه زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارند.

the long face:

زمانیکه شما چهرة ناراحتی دارید لب و لوچتون آویزون میشه و این باعث میشه صورت شما درازتر از حد معمول بنظر برسه. بنابراین a long face به معنی چهرة ناراحت است.

Jack has had a long face ever since his girlfriend broke up with him.
.جک از زمانی که با دوست خود بهم زده است چهرۀ ناراحت و غمگینی دارد 

The boss has a long face. I guess his meeting with the CEO didn’t go well.
.مدیر چهره غمگینی دارد. حدس می‌زنم جلسه اش با مدیرعامل خوب پیش نرفته است

a big mouth:

در مکالمۀ انگلیسی به کسی که زیاد و یا بلند حرف میزنه میگن: big mouth همچنین این اصطلاح در مورد افرادی که راز دیگران رو افشا میکنن هم استفاده میشه. 

Don’t tell Tommy your secrets. He has a big mouth.
.رازهای خودت را به تامی نگو. او دهان لق است

That woman was talking on the train for over an hour. She’s got a big mouth.
.آن زن یک ساعت در قطار حرف می زد. او دهان گشادی دارد

pull someone’s leg:

زمانی که شما پای کسی را می کشید یعنی با اون شوخی می کنید یا اونو دست میندازید.

My sister told me that she won the lottery but I knew she was just pulling my leg.
.خواهرم به من گفت که لاتاری برنده شده است اما من می‌دانستم که دارد من را دست می‌اندازد

You saw Taylor Swift in Time Square this morning? Are you pulling my leg?
تو امروز صبح تیلور سوییفت را در میدان ساعت دیدی؟ داری سربه سرم می‌گذاری؟

see eye to eye:

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن see eye to eye می‌باشد. این اصطلاح زمانی استفاده میشه که شما نظرات یکسانی با یکنفر دارید و یا در برخی مسائل با اون موافق و هم عقیده هستید. بنابراین وقتی این اصطلاح رو در مورد کسی بکار می‌برید یعنی با اون رابطۀ خوبی دارید.

After several days of negotiations management and labor see eye to eye on the contract.
.بعد از چندین روز مذاکره مدیر و کارگر بر سر قرارداد با هم به توافق رسیدند

It seems like Bob and his wife don’t see eye to eye on anything. They’re always arguing.
.بنظر می‌رسد باب و همسرش بر سر هیچ چیز با هم توافق ندارند. آنها همیشه در حال بحث هستند

nosy:

وقتی شما nosy هستید یعنی به مسائل خصوصیِ دیگران خیلی علاقه مند هستید. این اصطلاح در فارسی همون فضول خودمون میشه.

I don’t want to talk about this topic in the office. I have too many nosy coworkers.
.من نمی‌خواهم دربارۀ این موضوع در اداره حرف بزنم. من همکاران فضولِ زیادی دارم

I have a nosy neighbor. She’s always looking out the window whenever we go out or come home.
.من یک همسایه فضول دارم. او همیشه از پنجره به رفت و آمد ما نگاه می کند

در مکالمۀ زیر پنج مورد از اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن که در بالا ذکر شد، استفاده شده است.

Joe: Hey Jenny, Hey! why the long face.
Jenny: My sister has a big mouth. I told her I like Jimmy and she told him.
Joe: You’re pulling my leg!
Jenny: No. It’s true, and I told her it was a secret. my sister is always causing problems.
Jenny: You don’t see eye to eye with her, do you?
Joe: No, she is so nosy when it comes to my personal life.

در این مطلب با عبارات و اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی برگرفته از اعضای بدن آشنا شدید برای مشاهده اصطلاحات مرتبط با محل کار به لیک زیر مراجعه کنید:

اصطلاحات مرتبط با محل کار در انگلیسی

زبان پی اچ دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *