اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی مورد استفاده در اداره و محل کار

"<yoastmark

اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی مورد استفاده در اداره و محل کار:

در این مطلب قصد داریم به بررسی 6 مورد از عبارات و اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی مورد استفاده در اداره و محل کار بپردازیم. این اصطلاحات انگلیسی عبارتند از:

bummed-24/7-get out of here-burns a person up-back to square one-that stinks

bummed:

ابتدا به سراغ bummed برویم. bummed به معنی «ناامید، مایوس» یا «ناراحت» می‌باشد و مترادف با disappointed و upset است.

You look bummed. Is everything ok?
ناراحت بنظر می‌رسی. آیا همه چیز خوب است؟

Jack seems bummed today. I wonder what happened.
جک امروز ناامید و ناراحت بنظر می رسد. کنجکاو هستم چه اتفاقی افتاده است

I’m bummed. My car broke down again today.
من ناراحت هستم. ماشینم امروز دوباره خراب شد

24/7:

7/24 با تلفظ /twen.t̬i.fɔːr ˈsev.ən/ به معنی 24 ساعت در روز به مدت هفت روز در هفته می‌باشد. این اصطلاح بصورت تحت الفظی اشاره به زمانِ واقعی دارد و به صورت مجازی و تمثیلی به معنی بدون وقفه و یا صرفِ زمانِ بسیار طولانی می‌باشد.

The convenience store is open 24/7.
این جمله بدین معنی است که فروشگاه هرگز بسته نمی‌شود و درطول هفته و 24 ساعت در روز باز است

I’ve been working 24/7 this week to finish the presentation.
این جمله بدین معنی است که من سخت و مدت زمانی زیادی در حال کردن بوده‌ام

get out of here:

عبارتِ get out of here عموماً زمانیکه می‌خواهیم به شخصی بگوییم که از آنجا برود استفاده می‌شود اما در گفتگوی روزمره و عامیانه زمانیکه حرف طرفِ مقابل را باور نمی‌کنیم و به معنی «نه بابا (با حالت تعجب)، بی خیال، شوخی می‌کنی» می باشد. و تلفظ آن معمولاً به شکل get outta here می‌باشد.

Jack: I saw Taylor Swift in Central Park this morning.
Jen: Get out of here!
Jack: Yeah, she was doing a free mini-concert. It was awesome.
Jack: Oh, cool!
Jen: Jack, I’ve decided to quit this stupid company.
Jack: Get out of here! You can’t leave.
Jen: Well, I’ve already found another job!
Jack: Oh, that stinks!

burns a person up:

زمانیکه چیزی باعث شود شخص burns up شود آن چیز باعثِ ناراحتی شدیدِ آن شخص می‌شود. ما اغلب این اصطلاح را برای اشاره به آتش و دمای بالا برای گفتن میزان ناراحتی و عصبانیت فرد استفاده می‌کنیم. در زبان فارسی این اصطلاح به معنی “آتشی شدن یا آتشی کردن” می‌باشد.

The boss made me redo my presentation. It really burns me up.
.مدیر من را وادار کرد ارائه را دوباره انجام دهم. این کار واقعا من را آتشی کرد

Inconsiderate drivers really burn me up.
.رانندگان بی‌ملاحظه واقعا من را آتشی می‌کنند

back to square one:

یک دیگر از اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی مورد استفاده در اداره و محل کار back to square one است. این اصطلاح به این معنی است که شما باید کاری را از ابتدا شروع کنید. حتی اگر شما آن کار را کاملاً تمام کرده باشید مجبور هستید که دوباره انجام دهید. این اصطلاح در زبان فارسی به معنی “برگشتن سرِ خونه اول” می‌باشد:

The boss didn’t like my presentation, so now I am back to square one.
.این جمله بدین معنی است که من باید دوباره و از اول فایل ارائه را درست کنم

that stinks:

اصطلاح that stinks به معنی “آن خیلی بد است” و یا “شرم آور است” می باشد. ما معمولاً این اصطلاح را در پاسخ به یک خبرِ بد یا منفی استفاده می‌کنیم:

Joe didn’t get the promotion? That stinks.
.جو ترفیع نگرفت؟ این خیلی بد است

The restaurant ran out of my favorite dish! That stinks.
.رستوان غذای مورد علاقۀ من را تمام کرده است! این شرم آور است

در مکالمۀ زیر شش مورد از عبارات و اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسی مورد استفاده در اداره و محل کار که در بالا ذکر شد، استفاده شده است.

Jen: Hey Jack, what’s up? you looked bummed!
Jack: I am. I’ve been working 24/7 this week to finish the presentation for the big meeting next week.
Jen: So, how is it going?
Jack: terrible! I showed it to the boss this morning and she said it was no good.
Jen: Get out of here! you worked hard on the presentation.
Jack: Yeah, it’s really burns me up, so now I am back to square one.
Jen: Oh, that stinks! I’m sorry to hear that.

در این مطلب با 6 مورد از اصطلاحات عامیانة زبان انگلیسی مورد استفاده در اداره و محل کار آشنا شدید برای مشاهده اصطلاحات برگرفته از اعضای بدن به لینک زیر مراجعه کنید:

اصطلاحات برگرفته از اعضای بدن در زبان انگلیسی

زبان پی اچ دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *