تفاوت it و there در انگلیسی

تفاوت it و there
تفاوت it و there

بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از there و it دچار تردید می‌شوند و گاهی آنها را بجای یکدیگر استفاده می‌کنند. اما ساختار این دو اصلاً شبیه به هم نیست و با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. در ادامه کاربرد it و there را بیان کرده و در پایان به تفاوت it و there می‌پردازیم.

کاربرد it

همه جملات (بجز جملات امری) در زبان انگلیسی باید یک فاعل داشته باشند. اما گاهی اوقات جمله امری نیست و فاقد فاعل است، در این حالت از it به جای فاعل استفاده می‌کنیم. از آنجایی که it ضمیر سوم شخص مفرد است، فعلی که با آن استفاده می‌شود نیز باید سوم شخص مفرد باشد. از it به همراه یکی از افعال to be در موارد زیر استفاده می‌شود:

زمان ها و تاریخ ها

It’s nearly one o’clock.
(.ساعت تقریباً یک است)

It’s my birthday.
(.امروز روز تولد من است)

آب و هوا

It’s raining.
(.باران می بارد)

It’s a lovely day.
(.امروز روز قشنگی است)

It was getting cold.
(.هوا داشت سرد می‌شد)

نظر دادن دربارۀ مکان

It’s very cold in here.
(.اینجا خیلی سرد است)

It will be nice when we get home.
(.وقتی به خانه برسیم خیلی خوب خواهد شد)

It’s very comfortable in my new apartment.
(.آپارتمان جدید من خیلی راحت است)

نظر دادن همراه با مصدر با to

It’s nice to meet you.
(.از ملاقات شما خوشحالم)

It will be great to go on holiday.
(.رفتن به تعطیلات عالی خواهد بود)

It was interesting to meet your brother at last.
(.ملاقات کردنِ برادرت در شب گذشته جالب بود)

نظر دادن همراه با اسم مصدر (فعلِ ing)

It’s great living in Spain.
(.زندگی در اسپانیا عالی است)

It’s awful driving in this heavy traffic.
(.رانندگی در این ترافیک سنگین وحشتناک است)

It can be hard work looking after young children.
(.مراقبت از کودکان کم سن و سال ممکن است کار سختی باشد)

کاربرد it وقتی در مورد خودمان صحبت می‌کنیم

از it وقتی دربارۀ خودمان صحبت می کنیم در موارد زیر استفاده می‌شود:

1- پشت خط تلفن

Hello. It’s George.
(.سلام. من جورج هستم)

2- وقتی که اشخاص نمی‌توانند ما را ببینند؛ این حالت زمانی اتفاق می افتد که ما پشت در هستیم

It’s me. It’s Mary. [ماری در می زند]
(.منم، من ماری هستم)

کاربرد it وقتی دربارۀ اشخاص دیگر صحبت می‌کنیم

از it وقتی دربارۀ اشخاص دیگر صحبت می کنیم در موارد زیر استفاده می‌شود:

1- وقتی کسی را برای اولین بار می‌بینیم و به او اشاره می‌کنیم

Look. It’s Sir Alex Ferguson.
(.نگاه کن. او سر الکس فرگوسن است)

Who’s that? I think it’s John’s brother.
(.او کیست؟ فکر می‌کنم برادرِ جان است)

2- وقتی شخصی را که داریم با او صحبت می‌کنیم نمی‌بینم و از او نامش را می‌پرسیم؛ این مورد پشت خط تلفن و هنگام در زدن پشت در اتفاق می‌افتد

Hello. Who is it? [تلفن زنگ می‌زند و ما آن را بر می داریم]
(سلام، کیستی؟)

Who is it? [:کسی در می زند و ما می گوییم]
(کیستی؟)

نکته:
it’s مخففِ it is می‌باشد.

کاربرد there

there نیز مانند it در جملاتی که فاقد فاعل در ابتدای جمله هستند استفاده می گردد. از there به همراه یکی از افعال to be و یک اسم بعد از آن، در موارد زیر استفاده می‌شود:

معرفی یک موضوع جدید

There is a meeting this evening. It will start at seven.
(.امروز بعد از ظهر یک جلسه برگزار می‌شود. جلسه راست ساعت هفت شروع خواهد شد)

There has been an accident. I hope no one is hurt.
(.تصادفی رخ داده است. امیدوارم کسی آسیب ندیده باشد)

همراه با اعداد و مقادیر

There must have been more than five hundred in the audience.
(.باید بیش از پانصد نفر مخاطب حضور داشته باشند)

There was a lot of rain last night.
(.دیشب باران زیادی بارید)

برای گفتن مکان یک چیز

There used to be a playground at the end of the street.
(.آنجا سابقاً یک زمین بازی در انتهای خیابان بود)

There are flowers at the bottom of the garden.
(.گلهایی در پایین باغ وجود دارد)

I wonder if there will be anyone at home.
(.تعجب می‌کنم اگر کسی در خانه باشد)

با یک ضمیر نامعین یا عبارت کمی همراه با مصدر با to

There is nothing to do in the village.
(.هیچ کاری برای انجام دادن در روستا وجود ندارد)

There was plenty to read in the apartment.
(.چیزهای زیادی برای خواندن در آپارتمان وجود داشت)

There was nothing to watch on television.
(.چیزی برای تماشا کردن در تلویزیون وجود نداشت)

There is a lot of work to do.
(.کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد)

 

در این حالت برای نشان دادن فاعلِ مصدر با to از for استفاده می‌شود.

There is nothing for the children to do in the village.
(.هیج کاری در روستا برای بچه ها نیست که انجام دهند)

There was plenty for us to read in the apartment.
(.در آپارتمان چیزهای فراوانی برای ما وجود داشت که بخوانیم )

There was nothing for them to watch on television.
(.برای آنها چیزی در تلویزیون وجود نداشت تا تماشا کنند)

There is a lot of work for you to do.
(.کارهای زیادی برای شما هست تا انجام دهید)

با یک ضمیر نامعین یا عبارت کمی همراه با اسم مصدر

There is someone waiting to see you.
(.کسی منتظر است تا شما را ببیند)

There were a lot of people shouting.
(.مردم زیادی در حال فریاد کشیدن بودند)

نکات مهم:
1- اگر اسمی که بعد از there می آید مفرد باشد، فعلی که با آن استفاده می‌شود نیز باید مفرد باشد.
مثال:

There is a meeting this evening.
(.امروز بعد از ظهر یک جلسه برگزار می‌شود)

There was a lot of rain last night.
(.شب گذشته باران زیادی داشتیم)

There is someone waiting to see you.
(.کسی منتظر است تا شما را ببیند)

2- اگر اسمی که بعد از there می‌آید جمع باشد، فعلی که با آن استفاده می‌شود نیز باید جمع باشد.
مثال:

There are more than twenty people waiting to see you.
(.بیش از بیست نفر منتظر ملاقات با شما هستند)

There were some biscuits in the cupboard.
(.مقداری بیسکویت در کابینت بود)

There were a lot of people shouting.
(.مردم زیادی در حال فریاد کشیدن بودند)

تفاوت it و there

تنها شباهت it و there در این است که فعلی که بعد از آن می‌آید باید یکی از افعال to be باشد. اما تفاوت it و there در این است که برخلاف it هنگام استفاده از there فاعل را بعد از فعل to be قرار می‌دهیم. در واقع there is یک فاعل مشخص دارد که ما می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم. در جملات زیر به جای there نمی‌توان از it استفاده شود، زیرا فاعل بطور مشخص در جمله بیان شده است در حالیکه بعد از it فاعل بیان نمی شود. علاوه بر آن there اشاره به وجودِ چیزی در یک مکان دارد. در مثال‌هایی که در ادامه خواهد تفاوت it و there مشخص است.

There is a hole in my sock.
(.یک سوراخ در جوراب من است)

There is a mouse in the kitchen.
(.یک موش در آشپزخانه است)

در جملات فوق می توان there را حذف کرد (مانند: a hole is in my sock) که در این حالت جمله به لحاظ معنایی و گرامری صحیح است، اما بهتر است there حذف نشود، زیرا این ساختار بر روی مکانِ فاعل تاکید دارد.

It is hot.
(.هوا گرم است)

It is cold.
(.هوا سرد است)

It is raining.
(.باران می‌بارد)

It is 2 o’clock.
(.ساعت 2 است)

جملات فوق بدون it (مانند: is hot) نیز دارای مفهوم هستند، اما به لحظ گرامری نمی‌توان آن را حذف کرد؛ زیرا هر جمله‌ای در زبان انگلیسی نیاز به یک فاعل دارد.

یادآوری:
تفاوت it و there در فاعل جمله است. هنگام استفاده از there فاعل بعد از افعال to be واقع می‌شود، اما هنگام استفاده از it فاعل در جمله بیان نمی‌شود و در واقع ضمیر it جایگزین فاعل می‌شود. برای تشخیص تفاوت it و there به اسمی که بعد از افعال to be می آید دقت کنید.

 

مطالب مرتبط:
تفاوت make و do

 

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

یک دیدگاه

  1. سلام.
    نسبتا خوب بود.
    ممنون .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.