فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

فاعل و مفعول در زبان انگلیسی
فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

در این مطلب به بررسی فاعل و مفعول و نحوه استفاده از آنها در جملات انگلیسی می‌پردازیم. 

فاعل (Subject)

فاعل (Subject) بطور کلی شیء یا شخصی است که عمل فعل را در جمله انجام می‌دهد و در پاسخ به سوال چه چیزی؟ یا چه کسی؟ می‌آید. در زبان انگلیسی همه افعال دارای فاعل هستند و این فاعل معمولاً (نه همیشه) قبل از فعل واقع می‌شود. فاعل می‌تواند اسم یا ضمیر باشد.
مثال:

He ate a sandwich.
(او یک ساندویچ خورد)

چه کسی یک ساندویچ خورد؟ پاسخ، او (He) است؛ بنابراین ضمیرِ He در این جمله فاعل می‌باشد و عمل خوردن را انجام می‌دهد.

مفعول (Object)

برخی افعال در زبان انگلیسی علاوه بر فاعل دارای مفعول نیز هستند. مفعول شخص یا چیزی است که عمل فعل را دریافت می‌کند و در پاسخ به سؤال چه کسی را؟ یا چه چیزی را؟ می‌آید.
مثال:

He ate a sandwich.
(.او یک ساندویچ را خورد)

او چه چیزی را خورد؟ پاسخ، یک ساندویچ (a sandwich) است؛ بنابراین a sandwich مفعول جمله است که عمل خوردن را دریافت می‌کند (یعنی خورده می‌شود).

انواع مفعول:

در زبان انگلیسی دو نوع مفعول وجود دارد: مفعول مستقیم و غیر مستقیم.

مفعول مستقیم (Direct Object)

مفعول مستقیم همانطور که از نام آن پیداست به مفعولی که مستقیماً عمل فعل را دریافت می‌کند، اطلاق می‌شود. به طور کلی مفعول مستقیم در پاسخ به سؤالات چه کسی را؟ یا چه چیزی را؟ می‌آید.
مثال:

He bought a car.
(.او یک ماشین را خرید)

او چه چیزی را خرید؟ پاسخ، ماشین است؛ بنابراین a car که عمل خریدن را مستقیماً دریافت می‌کند مفعول مستقیم جمله است.

مفعول غیرمستقیم (Indirect Object)

مفعول غیرمستقیم معمولاً شخص یا چیزی است که از عمل فعل اصلی سود می‌برد. به طور کلی مفعول غیرمستقیم در پاسخ به سؤالات برای چه کسی؟ برای چه چیزی؟ به چه کسی؟ یا به چه چیزی؟ می‌آید. به جملات زیر توجه کنید:

مثال:

He bought a sandwich for Ali.
(.او یک ساندویچ را برای علی خرید)

در این جمله a sandwich مفعول مستقیم است؛ زیرا مستقیماً عمل فعل یعنی خریدن را دریافت می‌کند. Ali مفعول غیرمستقیم است؛ زیرا از عمل فعل یعنی خریدن، سود می‌برد.

He is reading a story for his daughter.
(.او یک داستان را برای دخترش می‌خواند)

در این جمله a story مفعول مستقیم است؛ زیرا مستقیماً عمل فعل یعنی خواندن را دریافت می‌کند. his daughter مفعول غیرمستقیم است؛ زیرا از عمل فعل یعنی خواندن، سود می‌برد.

نکته: مفعول غیرمستقیم ممکن است قبل از مفعول مستقیم واقع شود:

He bought Ali a sandwich.
(.او برای علی یک ساندویچ را خرید)

He is reading his daughter a story.
(.او برای دخترش یک داستان را می‌خواند)

14 دیدگاه‌ها

  1. thank you. it is very good

  2. خیلی خوب بود ممنون 👌👌🙏🙏

  3. مرسی🤌عالی

  4. 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *