کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی

کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی

تفاوت except و accept

تفاوت except و accept

accept و except دو کلمه گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. اگرچه این دو کمله به لحظ املایی و معنایی باهم تفاوت دارند، اما دارای تلفظ مشابهی هستند. در این مطلب ابتدا کاربرد این دو کلمه را بیان کرده و در پایان به تفاوت accept و except را می‌پردازیم. …

مشاهده بیشتر »

تفاوت it و there در انگلیسی

تفاوت it و there در انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از there و it دچار تردید می‌شوند و گاهی آنها را بجای یکدیگر استفاده می‌کنند. اما ساختار این دو اصلاً شبیه به هم نیست و با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. در ادامه کاربرد it و there را بیان کرده و در پایان به تفاوت …

مشاهده بیشتر »