قید زمان در انگلیسی

قید زمان
قید زمان

قید زمان در انگلیسی

قید زمان دربارۀ زمان اتفاق افتادن یک عمل به ما اطلاعات می‌دهد. قید‌های زمان به سوالات: کی؟ (when)، از کی؟ (how long) و هر چند وقت؟ (how often) پاسخ می‌دهند. قیدهای زمان یک شکل دارند و غیرقابل تغییر هستند. 

انواع قید زمان

قیدهای زمان با توجه به آنچه به ما دربارۀ زمان جمله می‌گویند، جایگاه مشخصی درجمله دارند. در ادامه به انواع قید زمان و جایگاه آنها در جمله می‌پردازیم.

قیدهای زمان که در پاسخ به سؤالِ کی؟ (when) می‌آیند:

این نوع قیدها معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند.
مثال:

I saw him yesterday.
(.من او را دیروز دیدم)

I’m going to tidy my room tomorrow.
(.قصد دارم فردا اتاقم را مرتب کنم)

I saw Sally today.
(.من سالی را امروز دیدم)

I will call him later.
(.بعداْ با او تماس خواهمم گرفت)

I have to leave now.
(.من همین حالا باید اینجا را ترک کنم)

I saw this movie last year.
(.من این فیلم را سال گذشته دیدم)

نکات مهم:
1- قیدهای زمان که در پاسخ به سوال when می‌آیند اگر در جمله تاکید بر روی زمان باشد می‌توان از آنها در ابتدای جمله استفاده کرد. در جمله زیر تاکید بر روی زمان جمله است و در واقع زمان در این جمله بسیار مهم است.
مثال:

Later she remembered that Alex had asked her to call him.
(بعداً او به یاد آورد که الکس از او خواسته بود که با او تماس بگیرد)

2- این نوع قیدها در نگارش رسمی (مانند گزارش پلیس) می‌توانند قبل از فعل اصلی واقع شوند.
مثال:

She later remembered that Alex had asked her to call him.
(او بعداً به یاد آورد که الکس از او خواسته بود که با او تماس بگیرد)

قیدهای زمان که در پاسخ به سؤالِ از کی؟ (how long) می‌آیند:

این نوع قیدها معمولاً در انتهای جمله واقع می‌شوند.
مثال:

She stayed in his house all day.
(.او تمام طول روز را در خانه او ماند)

My mother lived in Italy for a year.
(.مادر او به مدت یک سال در ایتالیا زندگی کرد)

I have been going to this school since 2014.
(.من از سال 2014 به این مدرسه می روم)

تفاوت for و since
تفاوت for و since

تفاوت for و since

در عبارات قیدی که در پاسخ به سوال how long می‌آیند، بعد از for همواره یک عبارت قیدی که نشان‌دهندۀ طول زمان است، واقع می‌شود و بعد از since یک عبارت قیدی که نشان‌دهندۀ نقطه‌ای از زمان است، استفاده می‌شود.
مثال:

I stayed in France for three days.
(.من برای سه روز در فرانسه ماندم)
I am going on vacation for a week.
(.قصد دارم به مدت یک هفته به تعطیلات بروم)
I have been riding horses for several years.
(.من به مدت شش سال است که اسب سواری می‌کنم)
The French monarchy lasted for several centuries.
(.سلطنت فرانسوی چندین قرن طول کشید)

I have not seen you since Friday.
(.من شما را از روز جمه ندیده‌ام)
Jim has been working here since 2002.
(.او از سال 2002 اینجا کار می‌کند)
There has not been a more exciting discovery since last century.
(.از قرن گذشته تا به حال هیچ کشف هیجان انگیزی انجام نشده است)

قیدهایی که در پاسخ به سؤالِ هر چند وقت؟ (how often) می‌آیند:

این نوع قیدها بیان‌کنندۀ تکرار یک عمل در طول زمان هستند که به آنها قید تکرار نیز می‌گویند. این قیدها معمولاً قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند البته اگر در جمله، فعل کمکی (نظیر: be، must، have، may) وجود داشته باشد بعد از آن واقع می‌شوند.
مثال:

I often eat vegetarian food.
(.من اغلب غذاهای گیاهی می‌خورم)

He never drinks milk.
(.او هرگز شیر نمی خورد)

You must always fasten your seat belt.
(.شما باید همیشه کمربند خود را محکمم ببندید)

I am seldom late.
(.من به ندرت دیر می‌کنم)

He rarely lies.
(.او به ندرت دروغ می‌گوید)

برخی از قیود تکرار بیان کنندۀ زمان، می‌توانند در ابتدا و انتهای جمله واقع شوند که در اینصورت به لحظ معنایی، قوی‌تر یا ضعیف‌تر خواهند بود.
مثال:

ضعیف‌تر قوی‌تر قیدهایی که می‌توانند در دو موقعیت استفاده شوند
I frequently visit France. I visit France frequently. frequently
I generally don’t like spicy foods. Generally, I don’t like spicy foods. generally
I normally listen to classical music. I listen to classical music normally. normally
I occasionally go to the opera. I go to the opera occasionally. occasionally
I often jog in the morning. Often, I jog in the morning. often
I regularly come to this museum. I come to this museum regularly. regularly
I sometimes get up very early. I get up very early sometimes. sometimes
I usually enjoy being with children. I enjoy being with children usually. usually

برخی دیگر از قیدهایی که در پاسخ به سؤال how often می آیند یک عدد دقیق از زمان وقوع یک عمل را بیان می‌کنند، این نوع قیدها معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند.
مثال:

This magazine is published monthly.
(.این مجله ماهانه منتشر می‌شود)

He visits his mother once a week.
(.او مادرش را در هفته یکبار ملاقات می کند)

I work six days a week.
(.من شش روز در هفته کار می‌کنم)

I saw the movie ten times.
(.من این فیلم را ده بار دیده‌ام)

ترتیب قرار گرفتن قیدهای زمان در جمله:

در صورتی که در جمله بیش از یک قید زمان وجود داشته باشد باید ترتیب زیر رعایت شود:

1: how long 2: how often 3: when

مثال:

1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day.
2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.

به اعداد فوق که بیان‌کنندۀ ترتیب قرارگیری قیود زمان در جمله هستند، توجه کنید.

مطلب مرتبط:

تفاوت just، yet، already و still

نحوه ساخت قید از صفت

4 دیدگاه‌ها

  1. واقعا سایتتون عالیه کامل ترین مطلبی بود که درباره ی قید زمان خوانده بودم

  2. بسیار عالی و کامل و به درد بخور. سپاسگزارم

  3. بسیار بسیار عالی 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *