عبارات اسمی در انگلیسی

عبارت اسمی
عبارت اسمی

عبارت اسمی در انگلیسی

قبل از اینکه به تعریف عبارات اسمی بپردازیم ابتدا باید با مفهوم اسم و عبارت آشنا شوید. 

اسم چیست؟

اسم (Noun)، کلمه‌ای است که برای نامیدن یک شخص، حیوان، شیء، مکان یا ایده استفاده می‌شود.

Ali has forgotten Hamed‘s birthday.
(.علی روز تولد حامد را فراموش کرده است)

در جملۀ فوق Ali، Hamed و birthday اسم هستند که برای نامیدن استفاده شده‌اند.

عبارت چیست؟

عبارات (Phrases)، گروه کوچکی از کلمات هستند که تا حدودی (نه کامل) دارای مفهوم می‌باشند. این گروه کلمات فاقد فاعل، مفعول یا هر دو هستند. در مثال‌های زیر عبارات به رنگ تیره نشان داده شده‌اند.

She wore necklace made of gold.
(.او گردنبند ساخته شده از طلا پوشید)

They went for the party.
(.آنها به میهمانی رفتند)

در هر یک از جملات فوق یک عبارت وجود دارد که به تنهایی دارای مفهوم کاملی نیست و زمانی که با فعل و فاعل ترکیب می‌شود، معنای آن کامل می‌گردد.

عبارت اسمی

عبارات اسمی (Noun Phrases) گروهی از کلمات هستند که دارای یک اسم یا ضمیر هستند. به اسم یا ضمیری که در عبارت اسمی وجود دارد سَرِ (head) عبارت اسمی گفته می‌شود. سرِ عبارت اسمی ممکن است با اصلاح‌کننده‌ها (modifiers)، وابسته‌های پیشرو (determiners) و متمم‌ها (complements) همراه شود. ساختار زیر را بخاطر بسپارید:

متمم + وابسته پیشرو + اصلاح کننده + اسم یا ضمیر بعنوان سرِ عبارت = عبارت اسمی

مثال:

The pretty girl with the long hair is my classmate.
(.دختر زیبا با موهای بلند همکلاسی من است)

کاربرد عبارات اسمی

همانند اسم، عبارات اسمی معمولاً بعنوان فاعل و مفعول برای فعل جمله استفاده می‌شوند. به مثال زیر توجه کنید:

The man was walking slowly.
(.مرد به آرامی راه می‌رفت)

در جملۀ فوق، man یک اسم تنهاست که نقش فاعل را برای فعلِ was walking دارد.

The old man with stick was walking slowly.
(.پیرمرد با عصا به آرامی راه می‌رفت)

در جمله فوق The old man with stick یک عبارت اسمی است که نقش فاعل را برای فعلِ was walking دارد.

He closed the bag.
(.او کیف را بست)

در جملۀ فوق big یک اسم تنهاست که نقش مفعول را برای فعل closed ایفا می‌کند.

He closed the big brown bag.
(.او کیف قهوه‌ای بزرگ را بست)

در جملۀ فوق، the big brown bag یک عبارت اسمی است که نقش مفعول را برای فعل closed ایفا می‌کند.

مثال‌های بیشتر:

The hungry boy was looking for some food.
(.پسر گرسنه به دنبال غذا بود)

His sudden departure surprised me.
(.جدایی ناگهانی او من را شگفت زده کرد)

The boy from the last row raised his hand.
(.پسر در آخرین ردیف دستش را بالا برد)

I want a skate board.
(.من یک تخته اسکیت می‌خواهم)

Should we buy the yellow car?
(.آیا ما باید ماشین زرد رنگ را خریداری کنیم)

He likes reading book about animals.
(.او عاشق خواندنِ کتاب‌های حیوانات است)

یادآوری:
عبارت گروهی از کلمات است که تا حدودی دارای مفهوم می‌باشد؛ این گروه از کلمات فاقد فعل، فاعل یا هر دو می‌باشند.
– گروهی از کلمات که کارکرد اسم را در جمله دارند عبارت اسمی (Noun Phrase) نامیده می‌شوند.
– به اسم یا ضمیری که در عبارت اسمی وجود دارد سرِ عبارت اسمی گفته می‌شود که می‌تواند با اصلاح‌کننده‌ها، وابسته‌های پیشرو و متمم‌ها ترکیب شود و یک عبارت اسمی را شکل دهد.
– همانند اسم، یک عبارت اسمی معمولاً بعنوان فاعل و مفعول برای فعلِ جمله عمل می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *