کاربرد forget، regret و remember در زبان انگلیسی

کاربرد forget، regret و remember
کاربرد forget، regret و remember

کاربرد forget، regret و remember:

وقتی افعال forget، regret و remember با اسم مصدر (gerund) همراه می‌شوند اشاره به عملی دارند که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این ساختار به جای اسم مصدر می‌توان از فعل زمان حال کامل برای واضح تر کردنِ توالی عمل، استفاده کرد. فعل forget در زمان آینده ساده معمولاً با never همراه می‌شود.
مثال:

I remember locking the door. = I remember having locked the door.
(.قفل کردن درب را به یاد می‌آورم)

He regretted speaking so rudely. = He regretted having spoken so rudely.
(.او از گستاخانه صحبت کردن پشیمان شد)

I don’t remember losing my glasses. = I don’t remember having lost my glasses.
(.من گم کردن عینک خود را به یاد نمی‌آورم)

I will never forget meeting my boss for the first time.
(.من هرگز ملاقاتِ رئیس خود را برای اولین بار فراموش نمی‌کنم)

 

افعال forget، regret و remember ممکن است با مصدر (infinitive) همراه شوند. در این حالت، مصدر به اتفاق افتادن عملی همزمان با فعل اصلی یا دیرتر از آن اشاره دارد.
مثال:

This morning I remembered to lock the door. 
(.امروز صبح یادم بود درب را قفل کنم)

در این جمله، ابتدا عمل به یاد آوردن می‌آید بعد عملِ قغل کردن.

Do not forget to buy some eggs. 
(.فراموش نکنید تعدادی تخم مرغ بخرید)

در این جمله، ابتدا عمل فراموش کردن می‌آید بعد عملِ خریدنِ تخم مرغ.

I forgot to bring my books to school. 
(.من فراموش کردم کتاب‌های خود را به مدرسه بیاورم)

در این جمله، ابتدا من فراموش می‌کنم بعد کتاب‌هایم را نمی‌آورم.

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

5 دیدگاه‌ها

  1. بیییییی نهایت ممنون!!موفق باشید

  2. اصل قضیه رو که regret با مصدر toبود رو نگفتید 😒

    • مدیر سایت

      دقیقا در بخش دوم مطلب این کاربرد بیان شده است لطفا مجددا مرور بفرمایید:
      افعال forget، regret و remember ممکن است با مصدر (infinitive) همراه شوند. در این حالت، مصدر به اتفاق افتادن عملی همزمان با فعل اصلی یا دیرتر از آن اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *