جملات وجه سببی در انگلیسی

جملات سببی
جملات سببی

جملات سببی:

جملات سببی یا وجه سببی (causative sentences)، به جملاتی گفته می‌شود که در آن فاعل باعث می‌شود تا شخص دیگری کاری انجام دهد. در واقع در جمله سببی، یک شخص عملی را به صورت مستقیم انجام نمی‌دهد بلکه آن شخص، فردِ یا شیِ دیگری را مجبور به انجام آن عمل می‌کند. جملات سببی به دو دسته معلوم و مجهول تقسیم شده و با دو فعل get و have ساخته می‌شوند.

جملات سببی معلوم:

در جملات سببی معلوم، کسی که عمل فعل را انجام می‌هد مشخص است. ساختار این جملات به شکل زیر می‌باشد:

مفعول اصلی + مصدر بدون to + انجام دهنده کار + have + فاعل مسبب

مفعول اصلی + مصدر با to + انجام دهنده کار + get + فاعل مسبب

مثال:

I have my brother polish my shoes.
(.کفش‌هایم را می‌دهم برادرم واکس بزند)

I get my brother to polish my shoes.
(.کفش‌هایم را می‌دهم برادرم واکس بزند)

توجه: get و have با توجه به زمان جمله تغییر می‌کنند مثلاً برای زمان گذشته از got و had استفاده می‌شود.

جملات سببی مجهول:

در ساختار مجهول کسی که فعل را انجام می‌دهد، نا‌مشخص است. برای مجهول کردن جملات سببی از ساختار زیر استفاده می‌شود.

قسمت سوم فعل (اسم مفعول) + مفعول اصلی + have/get + فاعل مسبب

مثال:

I have my shoes polished.
(.کفش‌هایم را دادم واکس بزنند)

I get my shoes polished.
(.کفش‌هایم را دادم واکس بزنند)

نکات مهم:
– در جملات سببی معلوم به جای have می توان از make و let نیز استفاده کرد.
مثال:

His mother let him go to school.
(.مادرش به او اجازه می‌دهد به مدرسه برود)
His Mother made him take his medicine.
(.مادرش او را مجبور کرد داروهایش را بخورد)

– در جملات سببی معلوم به جای get می‌توان از want، ask و request نیز استفاده کرد:
مثال:

I request him to polish my shoes.
(.از او خواستم تا کفش‌هایم را واکس بزند)
I asked him to polish my shoes.
I wanted him to polish my shoes.

– help نیز از افعال سببی می‌باشد با این تفات که بعد از آن می‌توان هم از مصدر با to و هم مصدر بدون to استفاده کرد. ساختار این فعل به شکل زیر است:

مفعول اصلی + مصدر با to/مصدر بدون to + انجام دهنده کار + help + فاعل مسبب

مثال:

He is helping me type my paper.
(.او به من کمک می‌کند مقاله‌ام را تایپ کنم)
He is helping me to type my paper.

مطالب مرتبط:

وجه التزامی فعل در زبان انگلیسی

کاربرد be used to، used to و get used to

بانک تست گرامر همراه با پاسخ تشریحی

3 دیدگاه‌ها

  1. مرسی عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *