گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌ نما

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌نما

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌ نما enough وقتی قبل از اسم واقع می‌شود، بعنوان یک کمیت‌ نما استفاده می‌گردد. در این حالت اشاره به مقدار لازم یا مورد نیاز دارد. enough بعنوان کمیت‌ نما هم در جملۀ مثبت و هم در جملۀ منفی بکار می‌رود. مثال: There is enough bread for …

مشاهده بیشتر »

کمیت‌ نماهای درجه‎ بندی شده – Graded Quantifiers

Graded Quantifiers

کمیت‌ نماهای درجه‎ بندی شده کمیت‌ نماهای درجه ‎بندی شده (Graded Quantifiers) به ما اجازه می‌دهند کمیت یا مقدار یک چیز را با مقدار چیز دیگر مقایسه کنیم، بدون اینکه مقدار هر یک بصورت دقیق مشخص باشد. بعد از این کمیت‌ نماها باید اسم واقع شود که این اسم ممکن …

مشاهده بیشتر »

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم – some و any

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم با Some و Any

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم با Some و Any some و any کمیت‌نماهایی هستند که همراه با اسم‌های قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش برای توصیف کمیت (مقدار) ناکامل و نامعلوم استفاده می‌شوند. در ادامه به کاربرد some و any پرداخته و در نهایت تفاوت این دو کمیت‌نما را بیان خواهیم کرد. کاربرد some …

مشاهده بیشتر »

بیان عقیده در مورد کمیت – few, a few, little, a little

بیان عقیده در مورد کمیت

few, a few, little, a little کمیت‌نماهایی (quantifiers) هستند که شبیه هم بنظر می‌رسند، اما این چهار کمیت‌ نما در واقع با هم تفاوت دارند. این کمیت‌نماها برای بیان عقیده و نگرش گوینده نسبت به کمیت (مقدار) و در مفهوم منفی یا مثبت استفاده می‌شوند. نگرش مثبت a few همراه …

مشاهده بیشتر »

استفاده درست از کمیت‌ نماها

کاربرد much و many

استفاده درست از کمیت‌ نماها برای پاسخ به سوالات چه تعداد؟ (how many) و چه مقدار؟ (how much) از کمیت‌ نما‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. برخی کمیت‌نما‌ها با اسم‌های قابل‌شمارش، برخی با اسم‌های غیرقابل‌شمارش و برخی با هر نوع اسمی استفاده می‌شوند. در جدول زیر کاربرد کمیت‌نماها را با اسامی …

مشاهده بیشتر »

نحوه خواندن اعداد در زبان انگلیسی

روش خواندن اعداد در زبان انگلیسی

نحوه خواندن اعداد در زبان انگلیسی در این مطلب به نحوه خواندن و تلفظ اعداد انگلیسی در ساختارهای مختلف می‌پردازیم. این ساختارها شامل اعداد اصلی، ترتیبی، اعشاری، کسری، درصدها، مبالغ پولی، اندازه‌ها و سال‌ها می‌شوند. همچنین در پایان این مطلب، نحوه تلفظ عدد صفر (0) در این ساختارها را بیان …

مشاهده بیشتر »