تفاوت if و whether

if و whether

تفاوت if و whether if و whether از کلمات ربط دهنده در زبان انگلیسی هستند که برای اتصال دو یا چند جمله واره یا جمله بکار می‌روند. اگرچه در محاوره و نوشتار غیررسمی این دو کلمه اغلب به جای هم استفاده می‌شوند اما در نوشتار رسمی بهتر است بین این …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

آینده کامل

زمان آینده کامل زمان آینده کامل برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده تمام می‌شود. این زمان در واقع نشان‌دهندۀ گذشته در آینده است. زمان آینده کامل معمولا در موارد کمی استفاده می‌شود اما یادگیری آن برای زبان آموزان الزامی است. ساختار زمان آینده …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده استمراری (Future Continuous)

آینده استمراری

زمان آینده استمراری زمان آینده استمراری برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که در آینده اتفاق خواهد افتاد و برای مدت مشخصی ادامه خواهد داشت. ساختار زمان آینده استمراری جمله مثبت فاعل + will + be + ing فعل I will be singing in the concert tomorrow. .من فردا در …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده ساده با be going to

زمان آینده با be going to

زمان آینده ساده با be going to همانطور که پیشتر ذکر شد برای زمان آینده ساده می‌توان از ساختار be going to نیز استفاده کرد. در ادامه به بررسی کاربرد و ساختار زمان آینده ساده با be going to می‌پردازیم. تفاوت آینده ساده با will و be going to will …

مشاهده بیشتر »

زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده با will

زمان آینده ساده با will زمان آینده ساده (simple future tense) برای نشان دادن عملی بکار می‌رود که هنوز اتفاق نیفتاده است. زمان آینده ساده به دو شکل will و be going to بکار می‌رود. این دو ساختار را اگرچه می‌توان به جای هم استفاده کرد اما در معنا با …

مشاهده بیشتر »

زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

ماضی بعید استمراری

زمان گذشته کامل استمراری زمان گذشته کامل استمراری یا ماضی بعید استمراری (Past Perfect Continuous)، یکی دیگر از زمان‌های زبان انگلیسی است که بیان کنندۀ گذشته در گذشته است. در این مطلب قصد داریم به ساختار و کاربرد این زمان بپردازیم. نحوه ساخت زمان گذشته کامل استمراری برای ساخت این …

مشاهده بیشتر »