صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی

صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای: صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای برای مقایسه دو اسم بکار می‌روند. صفات تفضیلی شامل دو نوعِ تک سیلابی و چند سیلابی می‌باشند و اغلب با than استفاده می‌شوند. الگوی کلی برای صفات تفضیلی با than به شکل زیر می باشد: (مفعول) اسم + than + صفت تفضیلی …

مشاهده بیشتر »

کاربرد حروف تعریف (a, an, the) در زبان انگلیسی

حروف تعریف a, an, the

حروف تعریف (Articles): حروف تعریف نوعی توصیف کننده (modifier) هستند که قبل از اسم واقع می‌شوند و اطلاعاتی راجع به اسم ارائه می‌دهند. در زبان انگلیسی سه حرف تعریف (a, an, the) وجود دارد. مثال: I have an old car. حروف تعریف نامعین (a, an): حروف تعریف a و an …

مشاهده بیشتر »