کاربرد و تفاوت each و every در زبان انگلیسی

تفاوت each و every

کاربرد each و every each و every از وابسته‌ های پیشرو توزیع‌کننده هستند؛ each به این معنی است که همۀ اعضای گروه به صورت جداگانه و انفرادی در نظر گرفته می‌شوند، در حالیکه every به این معنی است که یک گروه بعنوان مجموعه‌ای از اعضاء در نظر گرفته می‌شود. این …

مشاهده بیشتر »

ضمایر و صفات اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایر اشاره (demonstrative pronouns)، کلماتی هستند که برای اشاره به اشخاص و اشیاء استفاده می‎شوند. this، that، these و those ضمایر اشاره هستند، this و that برای اشاره به اسم‎های مفرد و these و those برای اشاره به اسم‎های جمع بکار می‎روند. مثال: This is my …

مشاهده بیشتر »

اصلاح‌ کننده‌ ها در زبان انگلیسی

اصلاح‌ کننده‌ ها در زبان انگلیسی

اصلاح‌ کننده‌ ها ( Modifiers) در زبان انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی، اصلاح‌کننده (Modifier)، یک کلمه، عبارت یا جمله‌ واره است که کلمۀ دیگری را در جمله اصلاح می‌کند و اطلاعات اضافی راجع به آن کلمه به مخاطب می‌دهد. مثال: I prefer a vegetarian diet. (من یک رژیم غذایی گیاهی …

مشاهده بیشتر »

عبارات اسمی در انگلیسی

عبارت اسمی در انگلیسی

عبارت اسمی در انگلیسی قبل از اینکه به تعریف عبارات اسمی بپردازیم ابتدا باید با مفهوم اسم و عبارت آشنا شوید.  اسم چیست؟ اسم (Noun)، کلمه‌ای است که برای نامیدن یک شخص، حیوان، شیء، مکان یا ایده استفاده می‌شود. Ali has forgotten Hamed‘s birthday. (.علی روز تولد حامد را فراموش …

مشاهده بیشتر »

وابسته‌ های پیشرو در انگلیسی

وابسته‌ های پیشرو در انگلیسی

وابسته‌های پیشرو وابسته‌ های پیشرو (Determiners) کلماتی هستند که در ابتدای یک اسم یا عبارت اسمی و برای واضح‌تر کردنِ مفهوم آن بکار می‌روند. انواع وابسته پیشرو: وابسته‌ های پیشرو به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- وابسته‌ پیشرو خاص (Specific Determiners) 2- وابسته‌ پیشرو عام یا کلی (General Determiners) وابسته …

مشاهده بیشتر »

عبارت اضافه ای | Propositional Phrase

عبارت با حرف اضافه

عبارت اضافه ای (عبارت با حرف اضافه) عبارت اضافه ای یا عبارت با حرف اضافه به عباراتی گفته می‌شود که با حرف اضافه شروع می‌شوند و به یک اسم، ضمیر، اسم مصدر یا جمله‌واره ختم می‌شوند. به اسم، ضمیر، اسم مصدر یا جمله‌واره‌ای که بعد از حرف اضافه قرار می‌گیرند، …

مشاهده بیشتر »