تفاوت already و all ready

تفاوت already و all ready

تفاوت already و all ready already و all ready از کلمات گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. در این درس به کاربرد و تفاوت already و all ready می پردازیم. کاربرد already already یک قید است و می‌تواند دارای معانی زیر باشد: 1- قبل از حالا مثال: They have …

مشاهده بیشتر »

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday

تفاوت every day و everyday every day و everyday از جمله کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از این دو عبارت دچار سردرگمی می شوند و آنها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت every day و …

مشاهده بیشتر »

تفاوت all together و altogether

تفاوت all together و altogether

تفاوت all together و altogether all together و altogether دو عبارت بسیار شبیه بهم در زبان انگلیسی هستند. اگرچه تلفظ این دو عبارت یکسان است و از لحاظ املایی نیز تفاوت اندکی دارند، اما به لحاظ گرامری کاملاً باهم تفاوت دارند. در ادامه به کاربرد و تفاوت all together و …

مشاهده بیشتر »

تفاوت except و accept

تفاوت except و accept

accept و except دو کلمه گمراه کنندۀ رایج در زبان انگلیسی هستند. اگرچه این دو کمله به لحظ املایی و معنایی باهم تفاوت دارند، اما دارای تلفظ مشابهی هستند. در این مطلب ابتدا کاربرد این دو کلمه را بیان کرده و در پایان به تفاوت accept و except را می‌پردازیم. …

مشاهده بیشتر »

تفاوت it و there در انگلیسی

تفاوت it و there در انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از there و it دچار تردید می‌شوند و گاهی آنها را بجای یکدیگر استفاده می‌کنند. اما ساختار این دو اصلاً شبیه به هم نیست و با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. در ادامه کاربرد it و there را بیان کرده و در پایان به تفاوت …

مشاهده بیشتر »

حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی

حروف ربط جفتی در انگلیسی

حروف ربط جفتی حروف ربط جفتی یا زوجی (Correlative Conjunctions)، یک جفت حرف ربط هستند که کلمات، عبارات و جمله واره‌ها را بهم وصل می‌کنند. عناصری که توسط حروف ربط جفتی بهم وصل می‌شوند به لحاظ گرامری باید دارای ساختار موازی (همسان) باشند. رایج‌ترین حروف ربط زوجی شامل موارد زیر …

مشاهده بیشتر »