قواعد حروف بزرگ انگلیسی

قواعد حروف بزرگ انگلیسی

قواعد حروف بزرگ در زبان انگلیسی حروف بزرگ در زبان انگلیسی در برخی اسم‌های خاص، جایگاه مشخصی در جمله و یا در برخی صفات به کار می‌روند. در موراد زیر همیشه باید حرف بزرگ انگلیسی استفاده شود: 1- شروع یک جمله Children are noisy. Dogs are noisy too. 2- ضمیر …

مشاهده بیشتر »

جنسیت اسم‌ ها در انگلیسی

جنسیت اسم در انگلیسی

جنسیت اسم‌ ها در زبان انگلیسی اسم‌ها کلماتی هستند که برای نامیدن اشیاء، انسان‌ها و مکان‌ها استفاده می‌شوند. اسم‌ها در پاسخ به سؤالاتِ آن چه چیزی است؟ (?what is it) و آن چه کسی است؟ (?who is it) می‌آیند. همۀ کلمات زیر اسم هستند: dog bicycle Mary girl beauty France …

مشاهده بیشتر »

کمیت‌ نماها در زبان انگلیسی

Quantifiers

کمیت‌ نماها یا کمیت‌ سنج‌ ها (Quantifiers) صفات یا عبارات وصفی هستند که پاسخ مشخص یا تقریبی به سوالاتِ چه تعداد؟ (how many) و چه مقدار؟ (how much) می‌دهند. همانطور که در مطلب دیگری ذکر شد کمیت‌ نماها زیر مجموعۀ وابسته‌ های پیشرو هستند. در این بخش کمیت‌ نماهای مختلف و …

مشاهده بیشتر »

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌ نما

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌نما

کاربرد enough بعنوان یک کمیت‌ نما enough وقتی قبل از اسم واقع می‌شود، بعنوان یک کمیت‌ نما استفاده می‌گردد. در این حالت اشاره به مقدار لازم یا مورد نیاز دارد. enough بعنوان کمیت‌ نما هم در جملۀ مثبت و هم در جملۀ منفی بکار می‌رود. مثال: There is enough bread for …

مشاهده بیشتر »

کمیت‌ نماهای درجه‎بندی شده – Graded Quantifiers

Graded Quantifiers

کمیت‌ نماهای درجه‎ بندی شده کمیت‌ نماهای درجه ‎بندی شده (Graded Quantifiers) به ما اجازه می‌دهند کمیت یا مقدار یک چیز را با مقدار چیز دیگر مقایسه کنیم، بدون اینکه مقدار هر یک بصورت دقیق مشخص باشد. بعد از این کمیت‌ نماها باید اسم واقع شود که این اسم ممکن …

مشاهده بیشتر »

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم – some و any

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم با Some و Any

کمیت‌های ناکامل و نامعلوم با Some و Any some و any کمیت‌نماهایی هستند که همراه با اسم‌های قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش برای توصیف کمیت (مقدار) ناکامل و نامعلوم استفاده می‌شوند. در ادامه به کاربرد some و any پرداخته و در نهایت تفاوت این دو کمیت‌نما را بیان خواهیم کرد. کاربرد some …

مشاهده بیشتر »