کشورها و ملیت ها در زبان انگلیسی

کشورها و ملیت ها به زبان انگلیسی و فارسی

ملیت ها و کشورها ساختن صفات و اسامی ملیت (nationalities) از روی کشورها در زبان انگلیسی همیشه ساده نیست. از صفات ملیت که  به  ish- یا ese- ختم می‌شوند همراه با فعل جمع برای اشاره به همۀ افراد یک ملیت استفاده می‌شود، این صفات برای اشاره به زبان مکالمۀ کشورها …

مشاهده بیشتر »

قواعد نشانه گذاری در انگلیسی

قواعد نشانه گذاری در انگلیسی

نشانه گذاری در انگلیسی نشانه گذاری (Punctuation) در زبان انگیسی برای مفهوم بخشیدن، ابهام زدایی و تاکید در جمله استفاده می‌شود. برای ساختاربندی و سازماندهی نوشته‌های خود باید از علائم نشانه گذاری استفاده کنید. با خواندن متن زیر اهمیت استفاده از نشانه گذاری را درک خواهید کرد، در این متن …

مشاهده بیشتر »

کاربرد پرانتز و براکت در انگلیسی

پرانتز و براکت در انگلیسی

کاربرد پرانتز و براکت در انگلیسی تمایز بین پرانتز و براکت ممکن است مقداری سخت باشد. پرانتز در زبان انگلیسی round bracket و براکت square bracket نامیده می‌شوند. براکت – [ ] – به منظور اهداف خاصی نظیرِ بیان راهنمایِ فنی استفاده می‌شود. پرانتز– ( ) – نیز در مورد …

مشاهده بیشتر »

کاربرد خط فاصله و خط تیره در انگلیسی

خط فاصله و خط تیره

خط فاصله در انگلیسی خط فاصله در زبان انگلیسی Hyphen و Dash نامیده می‌شود. برای درک بهتر، در این مطلب ما از Dash با نام خط فاصله و از Hyphen با نام خط تیره استفاده می‌کنیم. این دو نوع علامت با هم تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به بررسی آنها …

مشاهده بیشتر »

کاربرد آپاستروف در زبان انگلیسی

آپاستروف در انگلیسی

آپاستروف در زبان انگلیسی آپاستروف (Apostrophe) چالش برانگیزترین علامتِ نشانه گذاری در زبان انگلیسی است. آپاستروف دو کاربرد بسیار مهم در زبان انگلیسی دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. کاربرد آپاستروف در مخفف ها رایج ترین کاربرد آپاستروف در مخفف ها می‌باشد جایی که یک اسم یا ضمیر …

مشاهده بیشتر »

کاربرد علامت نقل قول در انگلیسی

کاربرد علامت نقل قول در انگلیسی

علامت نقل قول در انگلیسی علامت نقل قول در زبان انگلیسی به دو شکلِ علامت نقل‌قول تکی (‘ ‘) و علامت نقل‌قول دوتایی (“ “) نشان داده می‌شود. وقتی گفته یا سخن کسی را عیناْ بیان می‌کنیم (نقل قول مستقیم) آن را باید داخل علامت نقل‌قول یا Quotation Mark قرار …

مشاهده بیشتر »