قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در انگلیسی قید مکان دربارۀ مکان اتفاق افتادن چیزی به ما اطلاعات می‌دهد. قیدهای مکان معمولاً بعد از فعل اصلی یا جمله‌واره‌ای که توصیف می‌کنند، واقع می شوند. قید مکان معمولا در پاسخ به سوال کجا؟ (where) می‌آید و هیچگاه صفات و قیود دیگر را توصیف نمی‌کند. برخی از …

مشاهده بیشتر »

وجه التزامی فعل در زبان انگلیسی

وجه التزامی فعل در انگلیسی

وجه التزامی فعل وجه التزامی فعل (Subjunctive Mood)، برای بیان ضرورت و لزوم انجام کاری استفاده می‌شود. وجه التزامی بر خلاف وجه اخباری (Indicative Mood)، برای بیان امور ذهنی و غیرواقعی (نظیر: باورها، نظرات، احتمالات، آرزوها، اهداف، علایق و خواسته ها) به کار می‌رود. کاربردهای وجه التزامی فعل وجه التزامی فعل، …

مشاهده بیشتر »

تفاوت just، yet، already و still

کاربرد just، yet، already و still

تفاوت just، yet، already و still این کلمات از قیود زمان هستند و معمولاً در زمان حال کامل (present perfect) استفاده می‌شوند؛ اگرچه، yet، still و already ممکن است در سایر زمان‌ها نیز استفاده شوند. در ادامه به کاربرد هر یک از این قیود می‌پردازیم. کاربرد just just فقط در …

مشاهده بیشتر »

افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال حسی در زبان انگلیسی

افعال حسی در انگلیسی افعال حسی (Verbs of Sense یا Sensory Verbs)، افعالی هستند که حواس پنجگانه (دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کرن و چشیدن) را توصیف می‌کنند و جزء افعال حالتی هستند. برخی افعال حسی عبارتند از: see, hear, smell, look, watch, seem, taste, feel, sound مثال: Can you see that …

مشاهده بیشتر »

افعال کمکی در انگلیسی

افعال کمکی وجهی

افعال کمکی در انگلیسی افعال کمکی (auxiliary verbs)، افعالی هستند که معمولاً قبل از فعل اصلی در جمله بکار می‌روند. این افعال برای تکمیل مفهوم جمله به فعل اصلی کمک می‌کنند. عبارات فعلی ترکیب افعال کمکی و افعال اصلی، عبارات فعلی (verb phrases) را بوجود می‌آورد. در عبارات فعلی، فعل …

مشاهده بیشتر »

تفاوت افعال کنشی و ربطی

تفاوت افعال ربطی و کنشی

تفاوت افعال کنشی و ربطی: افعالی نظیر appear, become, feel, get, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn هم می‌توانند کنشی و هم می‌توانند ربطی باشند. به منظور تمایز این دو نوع فعل باید به نحوه استفاده آنها در جمله توجه کنید. افعال ربطی، برای توصیف استفاده می‌شوند …

مشاهده بیشتر »