کاربرد مصدر زمان کامل استمراری در انگلیسی

مصدر زمان کامل استمراری

کاربرد مصدر زمان کامل استمراری در انگلیسی مصدر زمان کامل استمراری برای بیان یک عمل که استمرار داشته ولی هنوز کامل نشده، استفاده می‌شود. ساختار این نوع مصدر به شکل زیر است: to have been + present participle همانند مصدر زمان حال، در برخی شرایط مصدر زمان کامل استمراری نیز …

مشاهده بیشتر »

مصدر زمان کامل در انگلیسی

مصدر زمان کامل در انگلیسی بعد از برخی افعال نظیر claim, expect, hate, hope, like, love, prefer, pretend از مصدر زمان کامل استفاده می‌کنیم. ساختار مصدر زمان کامل به شکل زیر می‌باشد. to have + past participle مثال: He pretended to have lost her number and so had been unable to …

مشاهده بیشتر »

افعالی که بعد از آنها مصدر استفاده می‌شود

افعال مصدر با to

در زبان انگلیسی برخی افعال وجود دارند که اگر بعد از آنها فعل واقع شود، آن فعل بصورت مصدر با to بکار می‌رود. بعد از افعالی که در جدول زیر نمایش داده شده است اگر فعلی واقع شود، آن فعل باید به شکل مصدر با to باشد. افعالی که بعد …

مشاهده بیشتر »

کاربرد مصدر در زبان انگلیسی

مصدر

کاربرد مصدر در زبان انگلیسی مصدر چیست؟ مصدر شکل پایه یک فعل است. در زبان انگلیسی، هنگامی که ما در مورد مصدر صحبت می‌کنیم، معمولاً اشاره به مصدرِ زمان حال داریم که شایع‌تر است. با این حال، چهار شکل دیگر از مصدر وجود دارد که عبارتند از: مصدر زمان کامل …

مشاهده بیشتر »

افعالی که بعد از آنها اسم مصدر بکار می رود

افعالی که بعد از آنها اسم مصدر بکار می رود: در زبان انگلیسی برخی افعال وجود دارند که بعد از آنها اگر فعلی واقع شود، آن فعل بصورت اسم مصدر بکار می رود. مهمترینِ این افعال در جدول زیر نشان داده شده است. همه این افعال می توانند به جای …

مشاهده بیشتر »

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی اسم مصدر چیست؟ اسم مصدر (gerund) در زبان انگلیسی، اسمی است که از فعل مشتق شده است و ساختار آن به اینصورت است که به آخر ریشۀ فعل ing اضافه میشود. be (بودن) => being (وجود، بود، هستی) live (زندگی کردن) => living (زندگی) …

مشاهده بیشتر »